ต้องการทะเบียนสวย มาเป็นเจ้าของก่อนอื่นเลยต้องมาดูหลักการเลือกให้เหมาะกับคุณก่อน

แนะนำเทคนิคการเลือกคัดซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยเหลือให้ท่านนั้นเลือกคัดทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวท่านมากที่สุดเราเองค่ะมีเทคนิค+ข้อเขียนเยอะแยะที่เกี่ยวกับทะเบียนสวยให้ท่านได้อ่าน เช่นข้อเขียน อักษรทะเบียนที่สมควรหลบหลีก ปกติอักษรทะเบียนที่สมควรหลบหลีกมีไพ่ต่อแต้มหลายในการคำนวณ แต่าเราก็มีแนวทางคำนวณอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำท่านก็คือ

ทะเบียนสวยวิธีการแบบนี้ครับผม
ให้ทำการแปลงราคาประเภทตัวอักขระ 2 ตัวหน้าทน แล้วไปเอามาบวกกับเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง

2. ต่อมาเมื่อได้ยอดสุทธิแล้วไป ดูความหมายตามหลักตัวเลขศาสตร์

ควรหลีกหนีประเภทตัวอักษรตัวอักขระโชคร้ายและตัวเลขโชคร้าย ไม่สมควรมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญคือ หากหลีกเลี่ยงตัวอักษรโชคร้ายและตัวเลขโชคร้ายไม่ได้ ไม่สมควรให้ตัวเลขโชคร้ายวันเกิดเป็นตัวเลขตัวในที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คำนวณแบบนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเบอร์ที่ให้ท่าน ระดับดีมาก คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  ตัวเลขยอดสุทธิที่ให้คุณป้าระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักษรโชคร้ายที่สมควรหลบหลีกตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันสุริยา ตัวเลข 6 ตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันศศิธร  ตัวเลข 1 อักษร ( อ )

เกิดเวลากลางวันอังคาร ตัวเลข 2 อักษรตัวอักขระ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันพุธเวลากลางวัน ตัวเลข 3 ตัวอักขระ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันพุธกลางคืน ตัวเลข 5 อักษรตัวอักขระ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันดาวพฤหัส ตัวเลข 7 ตัวอักขระ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันศุกร์ ตัวเลข 8 ตัวอักขระ ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันเสาร์ ตัวเลข 4 ตัวอักขระ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ใน )

ทีนี้ลองดูมาดูตัวอย่าง เช่น เบอร์ทะเบียนตัวเลขสวย ศศ 5959 แปลงค่าตอบแทนอักษรตัวอักขระ ศ=7, ศ=7 ได้ยอดสุทธิ ประเภทตัวอักษรตัวอักขระ คือ 7 + 7 = 14 และยอดสุทธิเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง คือ 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้บึงวกกัน ได้เนื่องจากมองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความเกี่ยวข้องระหว่างคำกับสัญญาณในภาษาตัวเลขศาสตร์ 42  คือยอดสุทธิที่ให้ท่านระดับดีมาก ฯลฯ เพราะว่าเราเองค่ะก็นำวันเกิดของเราเองค่ะมาทำการเปรียบไปเพราะว่า เช่นเกิดเวลากลางวันสุริยา ก็ไม่สมควรมีตัวเลข 6 และตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันสุริยาฯลฯ เพราะมีอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกข้อเขียนนึงที่เราเองค่ะอยากแนะนำก็คือ แนวทางคำนวณยอดสุทธิของตัวเลขทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยสมควรรู้ก่อนว่ายอดสุทธิเท่าใดดีมิดี วันนี้เราเองค่ะมีแนวทางคำนวณยอดสุทธิมาให้ท่านดู

วิธีการคำนวณยอดสุทธิของทะเบียนสวย

แปลงราคาประเภทตัวอักษร 2 ตัวหน้าทน แล้วไปเอามาบวกกับเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง ซึ่งราคาของตัวอักษรนั้นแปลงราคาได้แบบนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีราคาเท่ากับ  1
ข บ ป ง ช               มีราคาเท่ากับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีราคาเท่ากับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีราคาเท่ากับ  4
ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีราคาเท่ากับ  5
จ ล ว อ                  มีราคาเท่ากับ  6
ซ ศ ส                     มีราคาเท่ากับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีราคาเท่ากับ  8
ฏ ฐ                        มีราคาเท่ากับ  9

หลังจากได้ยอดสุทธิแล้วไป ดูความหมายตามหลักตัวเลขศาสตร์ เพราะว่าแยกแยะกลุ่มตัวเลขศาสตร์ แบบนี้

– ตัวเลขยอดสุทธิดีมาก ได้แก่ 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้ท่านระดับดีมาก มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย เจริญก้าวหน้า ร่ำรวย รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– ตัวเลขยอดสุทธิดีกลาง ได้แก่ 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้ท่านระดับดีกลาง หมดเรี่ยวหมดแรงหน่อย มีอุปสรรค แต่ยังมีโอกาสประสบผลสำเร็จ หากมีความพยายาม

– ตัวเลขยอดสุทธิไม่ดีและสมควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เพราะหมดเรี่ยวหมดแรงมาก อุปสรรคมาก เจอคำถามกินโต๊ะเร้า อาชีวะ ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดเทกระจาดสูง สมควรเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/